Projektovanje mHE


Postupak pridobijanja koncesije za korištenje vode za proizvodnju električne energije je vrlo opsežen. Za svaku fazu postupka Vam unapred pripremimo više paketa projektne dokumentacije:

 

Koncesija za korištenje vode


1. Idejna osnova mHE
 • Vodeća mapa( Glavna mapa) (Osnovni podatci o MHE i projektanata)
 • Nacrt mašinske instalacjie (Postavka mHE u prostoru i tehnička osnova mHE)
2. Ponudba za pridobijanje koncesije
 • Pisana inicijativa Ministrstvu za zaštite životne sredine i prostornog planiranja za dodelu koncesije za korištenje vode u proizvodnji električne energije
 • Priloge za inicijativu za dodelu koncesije

Građevinska dozvola

1. Projekat za pridobijanje građevinske dozvole
 • Vodeća mapa( Glavna mapa) (Osnovni podatci o mHE i projektantskih, urbanistički rad)
 • Nacrt arhitekture (Planovi i snimci stanja , cevovoda, motora, fasade, tehnički opisi)
 • Nacrti građevinskih konstrukcija (Statički i pozicijski proračuni)
 • Nacrti električnih instalacija i električne opreme (Nacrt upravljanja mHE, nacrt električnih instalacija, izrada priključka mHE na javnu mrežu)
 • Nacrti mašinskih instalacija i opreme uređaja (Raspored i postavka pogonske opreme u mHE, nacrti hidromehaničke opreme, nacrti turbine i generatora)
 • Elaborati (Geodetski snimak , Osnovna protiv požarna zaštita)
2. Vođenje upravnog postupka
 • Pridobijanje projektnih uslova i odobrenje,
 • Priprema i podnošenje zahteva za građevinsku dozvolu od EU.

Dozvola za korištenje

1. Projekt odrađenih poslova
 • Vodeća mapa( Glavna mapa) (Osnovni podatci o izvedenim poslovima na mHE i projektu, izjave projektanata)
 • Arhitektonski nacrt (Postavka i promer preseka , cevovoda, i mašine, fasade, tehnički opisi)
 • Nacrti građevinskih konstrukcija (Statički i pozicijski izračuni)
 • Nacrti električnih instalacija i elektro opreme (Nacrt upravljanje mHE, nacrt električnih instalacija, izrada priključka mHE na javnu mrežu)
 • Nacrti mašinskih instalacij i mašinske opreme (Raspored i postavka mašinske opreme u mHE, nacrti hidromehaničke opreme, nacrti turbine i generatora)
2. Dokaz o pouzdanosti postrojenja
 • Osnovni podatci o dokazu (Podatci o objektu i učesnicima u izgradnji objekta)
 • Izjava o pouzdanosti objekta
 • Dokaz o pouzdanosti (Dokaz izvođača o pouzdanosti objekta)
3. Vođenje upravnog postupka
 • Tehnički pregled objekta i dobijanje upotrebne dozvole

 

Želim več informacij

 
 
 
 
 
 
SIAPRO d.o.o.
Postaja 9
5216 MOST NA SOČI
Slovenia, EU

T: +386 5 3841 632
F: +386 5 3841 630
E: hydro@siapro.si
W: www.siapro.eu

Pratite nas na
     
Kontaktirajte nas >


Zaupajo nam
mHE u Africi
mHE Jerala
mHE Cerknica
mHE Hobovščica zajetje
mHE Kogoj
mHE u Srbiji
mHE Žaga
mHE Kavčič
mHE Hobovščica
mHE u Africi