Izrada elaborata


U postopku pridobijanja koncesije za korištenje vode za proizvodnju električne energije,u postupku gradnje i u postopku izrade mHE se javljaju potrebe za izradu različitih elaborata, prijava i srodnih dokumenata. Uz pomoć naših usluga čete uspešno i efikasno prebroditi kroz brojne administrativne lavirinte. Na dohvat urke imamo sledeće usluge:


Prijava na konkurse za dodelu koncesija za korištenje vode

Pravna podloga: Uredba Vlade RS o dodeli koncesija za korištenje vode za proizvodnju električne energije.
  • Prijava na konkurs

Prijava na konkurse za dobijanje investicijskih sredstava za gradnju mHE

Pravna podloga: Uredba Vlade RS o dodeli koncesije za korištenje vode za proizvodnju električne energije.
  • Prijava na konkurs za dobijanje nepovratnih sredstva ili povoljnih kredita

Prijava za dobijanje državne podrške za proizvodnju struje

Pravna podloga: Zakon o energetici, Uredba o regresiranju električni energiji, proizvedena iz OVE, Uredba o izdavanju deklaracije za proizvodne uređaje i potvrda o izvoru električne energije

  • Dobijanje deklaracije za proizvodni uređaj
  • Dobijanje državne podrške za proizvodnju struje

Poslovnik o korištenju i vzdrževanju vodenog objekta mHE

Pravna podloga: Zakon o vodama, pravilnik o projektnoj dokumentaciji
  • Vodeća mapa( Glavna mapa)
  • Prikaz objekta
  • Operativni pravilnik objekta
  • Program održevanja objekata na vodi kao i vodenih i priobalnih zemljišta

Želim več informacij

SIAPRO d.o.o.
Postaja 9
5216 MOST NA SOČI
Slovenia, EU

T: +386 5 3841 632
E: hydro@siapro.si
W: www.siapro.eu

Pratite nas na
       
Kontaktirajte nas >


Zaupajo nam
mHE u Africi
mHE Žaga
mHE Kogoj
mHE Hobovščica zajetje
mHE u Srbiji
mHE Jerala
mHE Hobovščica
mHE Kavčič
mHE Cerknica
mHE u Africi